Organizare licitatie furnizare gaze naturale

Termeni si conditii:

Prin completarea formularului de solicitare consumatorul declara ca a citit, inteles si acceptat urmatoarele:

 1. Persoana fizica care completeaza solicitarea online are dreptul legal sa reprezente consumatorul in numele caruia depune cererea;
 2. Datele de identificare si de consum pe care le comunicati sunt reale;
 3. La cererea scrisa a organizatorului, transmisa prin email, veti pune la dispozitia acestuia documentele solicitate din care sa rezulte datele comunicate de dvs. Documentele care pot fi solicitate sunt:
  • Documentul de acces la retea al locurilor de consum pentru care solicitati oferta de pret
  • Ultimele 12 facturi de gaze naturale emise pentru fiecare loc de consum.
  • Copia CUI/CIF
  • Copia cartii de identitate a persoanei care completeaza formularul
  • Copia ultimei mentiuni inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului din care sa reiasa numele si prenumele administratorilor
  • Copia imputernicirii emise de persoana juridica din care sa rezulte functia si dreptul de reprezentare al persoanei care completeaza solicitarea, daca aceasta nu este administratorul legal.
  • Copia actului care atesta dreptul de utilizare al locurilor de consum pentru care se solicita oferta de pret (act de proprietate, contract de comodat/inchiriere, etc.)
 4. In lipsa oricaror documente solicitate, organizatorul are dreptul de a refuza organizarea lictatiei.
 5. Termenul de incheiere a licitatiei va fi de maxim 15 zile lucratoare de la data la care fisa de licitatie este completa si este aprobata de consumator in vederea trimiterii.
 6. Sunteti de acord ca solicitarea dvs. sa fie transmisa catre toti furnizorii de gaze naturale avand licenta de furnizare valabila la data transmiterii cererii, emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.
 7. Sunteti de acord ca datele dvs. de identificare sa fie confidentiale si sa poata fi comunicate numai furnizorului declarat castigator in vederea incheierii contractului de furnizare.
 8. Ati citit, inteles si acceptat Contractul pentru prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale
 9. La cererea scrisa primita de organizator din partea oricarui furnizor, veti completa cu date reale formularele online necesare analizei de risc. Rezultatul analizei de risc il veti primi si dvs. in email. In cazul in care refuzati completarea formularelor pentru analiza de risc, intelegeti ca ofertele de pret primite pot fi semnificativ mai mari
 10. Sunteti de acord ca inainte de incheierea contractului de furnizare sa achitati contravaloarea serviciilor prestate de organizator, care va fi comunicata prin email inainte de inceperea procedurilor.
 11. Sunteti de acord sa incheiati si sa derulati contractul pentru prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale cu furnizorul declarat castigator al licitatiei in conditiile rezultate din oferta cea mai buna primita.
 12. Puteti refuza incheierea contractului cu furnizorul declarat castigator daca:
  • Pretul gazelor naturale obtinut in urma procesului de ofertare este mai mare decat pretul pe care il aveti pe factura.
  • Exista sau a existat un conflict intre consumator si furnizorul declarat castigator, caz in care trebuie sa comunicati organizatorului numarul dosarului din instanta


Sistem organizat de STIRA Electronic SRL