Contractele de incheiat

Pentru utilizarea cu succes a sistemului de licitatie este necesara incheierea urmatoarelor contracte de catre participanti:

CONSUMATORI
Contractul de prestatii servicii cu STIRA Electronic SRL.
FURNIZORI
Contractul de prestatii servicii cu STIRA Electronic SRL
Contractul de furnizare a energiei electrice

Se incheie intre consumator si furnizorul de energie electrica declarat castigstor pentru fiecare sesiune de licitatie

Contractul de furnizare a gazelor naturale

Se incheie intre consumator si furnizorul de gaze naturale declarat castigator pentru fiecare sesiune de licitatie


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A LICITATIILOR

Se aplica tuturor participanetilor la fiecare licitatie in parte, fara exceptie.


Sistem organizat de STIRA Electronic SRL