REGULAMENT

 1. Organizator

  1. Administrarea sistemului de licitatii online este realizata de STIRA Electronic SRL, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul J26/653/1996, avand CUI: 8866321, artibut fiscal RO, sediul in Romania, jud.Mures, loc.Sighisoara, str.Mihai Viteazu, nr.3D, cod postal 545400, telefon 0365100100, fax 0365819879
 2. Definitii

  • Client - orice persoana fizica sau juridica avand drept de utilizare asupra unei locatii aflate pe teritoriul Romaniei
  • Loc de consum - spatiul alimentat cu energie electrica si/sau gaze naturale pentru care clientul poate face dovada dreptului de utilizare la data emiterii cererii
  • Furnizor - orice persoana juridica avand licenta de furnizare valabila emisa de Autoritatea Nationala de Regelementare in Domeniul Energiei (ANRE)
  • Cerere - orice solicitare emisa de un client prin care se solicita o oferta de pret pentru prestarea serviciului de furnizare a energiei electrice si/sau gazelor naturale la locurile de consum asupra carora are drept de utilizare la data transmiterii cererii
  • Oferta - orice oferta de pret, insotita de termeni si conditii specifici, emisa de un furnizor corespunzatoare cererii emise.
  • Cerere de oferta generala - orice cerere adresata tuturor furnizorilor participanti.
  • Cerere de oferta restransa - orice cerere adresata numai furnizorilor participanti care detin atat licenta de furnizare a energiei electrice cat si licenta de furnizare a gazelor naturale.
  • Cerere de oferta selectiva - orice cerere adresata numai furnizorilor participanti selectati de client.
  • Cerere de oferta privata - orice cerere adresata tuturor furnizorilor participanti de la care clientul doreste sa primeasca oferte direct, fara implicarea organizatorului.
  • Contract - contractul de furnizare a energiei electrice si/sau gazelor naturale cu toate anexele prevazute de legislatia in vigoare la data incheierii acestora.
  • Castigator - furnizorul care a oferit cele mai bune conditii tehnico-economice pentru o anumita cerere, selectat de catre client.
 3. Principiul de functionare

  1. Clientii care doresc sa incheie contracte de furnizare pentru energia electrica si/sau gazele naturale de care au nevoie pentru consumul propriu, transmit prin intermediul formularelor online puse la dispozitie de organizator, toate informatiile considerate necesare intocmirii unei oferte de pret
  2. Organizatorul preia, verifica si proceseaza informatiile necesare intocmirii ofertelor de pret.
  3. In functie de solicitarea clientului, organizatorul pune la dispozitia furnizorilor informatiile verificate, fara niciun fel de discriminare cu privire la continutul acestora
  4. Furnizorii decid daca transmit oferte de pret personalizate pentru fiecare client in parte.
  5. Pe baza criteriilor de selectie alese de client, sistemul informatic prezinta clientului ofertele primite in ordinea cea mai favorabila acestuia.
  6. Clientul si furnizorul incheie in mod direct contractul de furnizare
 4. Dreptul de participare

  1. Orice client sau furnizor are dreptul de a participa fara restrictii conform prezentului regulament
  2. Organizatorul limiteaza drepturile de participare numai in cazul clientilor sau furnizorilor care inregistreaza datorii neachitate fata de organizator
  3. Organizatorul poate limita dreptul de participare in urmatoarele cazuri:
   1. In cazul in care clientul sau furnizorul incalca oricare dintre conditiile regulamentului, limitarea dreptului de participare se va face pentru o perioada de 12 luni de la data la care organizatorul constata incalcarea.
   2. In cazul in care clientul sau furnizorul incalca oricare dintre conditiile contractului de furnizare stabilite la data incheierii contractului, limitarea dreptului de participare se va face pentru o perioada de 6 luni de la data primirii plangerii partii vatamate.
   3. In cazul in care clientul este declarat rau platnic de catre cel putin doi furnizori, dreptul de participare este limitat pentru o periaoda de 12 luni de la data primirii celei de-a doua plangeri justificate.
 5. Drepturile clientilor

  1. Sa fie informati cu privire la evolutia zilnica a ofertelor primite
  2. Sa refuze transmitera raspunsuri la solicitari venite din partea organizatorului.
  3. Sa refuze incheierea contractului cu castigatorul licitatiei numai daca poate dovedi ca la data anuntarii rezultatelor, conditiile contractuale de care beneficiaza sunt mai bune decat cele oferite in cadrul licitatiei.
  4. Sa incheie contractul de furnizare cu oricare dintre castigatorii licitatiei daca exista mai multi furnizori care au oferit aceleasi conditii. Criteriile de departajare suplimentare sunt intotdeauna la latitudinea clientului.
 6. Drepturile furnizorilor

  1. Furnizorii au dreptul de a participa sau de a refuza participarea la oricare dintre licitatiile deschise cu oferte personalizate, diferite de oferta standard publicata pe pagina web proprie.
  2. Furnizorii au dreptul de a solicita informatii cu privire la indicatorii de risc rezultati din analiza documentelor financiare ale consumatorului.
  3. Furnizorii au dreptul de a refuza incheierea contractului cu oricare dintre clientii cu care a fost sau este intr-un litigiu dovedit.
 7. Obligatiile clientilor

  1. Sa incheie contractul de prestatii servicii cu organizatorul. In lipsa acestui contract organizatorul NU va organiza nicio sesiune in numele, pe seama sau pentru client.
  2. Sa prezinte organizatorului, documentele financiare necesare determinarii indicatorilor de risc, atunci cand unul dintre furnizorii participanti solicita. Valorile indicatorilor vor fi puse la dispozitia consumatorului si numai la dispozitia furnizorului care a trimis solicitarea.
  3. Sa anunte in termen de 3 (trei) zile lucratoare oferta selectata din lista ofertelor primite, in vederea incheierii contractului de furnizare.
  4. Sa semneze contractul de furnizare a energiei electrice si/sau a gazelor naturale in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data anuntarii castigatorului cu furnizorul care a transmis oferta selectata de consumator
 8. Obligatiile furnizorilor

  1. Sa incheie contractul de prestatii servicii cu organizatorul. In lipsa acestui contract, furnizorul poate transmite numai oferta standard publicata pe pagina web proprie.
  2. Sa transmita cel putin o oferta de pret pentru fiecare licitatie anuntata
  3. Sa semneze contractul de furnizare a energiei electrice si/sau a gazelor naturale in conformitate cu ultima oferta transmisa, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data confirmarii castigatorului de catre consumator
 9. Obligatiile organizatorului

  1. Sa asigure preluarea in totalitate a informatiilor oferite de clienti
  2. Sa verifice veridicitatea documentelor preluate
  3. Sa prezente informatiile intr-o forma unitara, echidistanta fata de orice furnizor
  4. Sa pastreze confidentialitatea datelor de identificare ale clientului fata de orice furnizor, pana la confirmarea castigatorului venita din partea clientului
  5. Sa preia toate cererile de informatii suplimentare de la orice furnizor
  6. Sa solicite informatii suplimentare de la clienti atunci cand acestea sunt cerute de un furnizor.
  7. Sa prezente tuturor furnizorilor raspunsul clientului la intrebarea primita de oricare dintre acestia.
 10. Drepturile organizatorului

  1. Sa limiteze accesul la platforma pentru oricare dintre participantii care au incalcat conditiile contractuale prevazute in contractele de prestatii servicii
  2. Sa limiteze accesul la platforma pentru oricare dintre participantii care au sume restante neachitate fata de STIRA Electronic SRL
  3. Sa modifice conditiile prezentului regulament in orice moment. Pentru licitatiile aflate in curs de derulare se va aplica regulamentul valabil la data inceperii licitatiei.